ENSAMHET

 • ENSAMHET

  ATT HANTERA ENSAMHET

   

  Det är tufft att känna sig ensam. Man kan känna sig ensam även fast man har många kompisar, eller befinner sig bland människor. Ibland kan det kännas svårt att bryta ensamhetskänslorna men det går.

   

  Långvariga ensamhetskänslor kan påverka ditt liv negativt, genom att du till exempel:

  • Känner dig introvert, du undviker människor och isolerar dig
  • Tappar hopp om att livet kan bli bättre
  • Ångest och depression

  Hur du kan känna dig mindre ensam

  Psykologen Cacioppo har upprättat en enkel handlingsplan kallad “EASE” som du kan använda för att bryta din ensamhet.

  • Extend yourself. Ta första steget till kontakt genom att hälsa, småprata och ha ögonkontakt med människor du möter.
  • Action plan. Fundera ut sammanhang där du kan träffa likasinnade och sök dig till dem, t.ex. en bokklubb eller träningsgrupp.
  • Selection. Välj några få du vill bli vän med och investera din tid för dem.
  • Expect the best. Utgå från att människor omkring dig vill dig väl.

   

  , , , , , , , , , ,

0 comment

Leave a reply