SJÄLVKÄNSLA

 • SJÄLVKÄNSLA

  VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN

  SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE?

   

  Det är inte alltid lätt att hålla isär begreppen självkänsla och självförtroende. Självkänsla kan beskrivas som din grundinställning till dig själv och vem du är, vad du tycker om din egen person. Självförtroende kan beskrivas som din tilltro till förmågan att prestera inom olika områden. Låg självkänsla gör dig mer sårbar för depression och ångest, och lågt självförtroende kan öka stressen och prestationsångesten.

   

  Hur vet du om du har dålig självkänsla?

  • Självattackerande med negativa tankar
  • Jämför sig med andra
  • Svårt att ta emot beröm, känner sig aldrig nöjd med eller stolt över sig själv

  Hur kan du få bättre självkänsla?

  • Prata med en vän eller om utomstående, få perspektiv på dina känslor
  • Försök ta positiv feedback personligt. Du är värd den!
  • Skriv dagbok, få syn på hur ofta du tänker negativt och positivt om dig själv

  Hur vet du om du har dåligt självförtroende?

  • Rädsla för att misslyckas
  • Undviker personer och situationer som är jobbiga
  • Motarbetar att utvecklas eftersom du inte tror på din förmåga

  Hur kan du få bättre självförtroende?

  • Skaffa fler erfarenheter utanför komfortzonen
  • Våga utsätta sig för utmaningar – vad är det värsta som kan hända?
  • Sätt upp realistiska mål
  , , , , , , ,

0 comment

Leave a reply