Tags: oro

  • SJÄLVKÄNSLA

    VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE?   Det är inte alltid lätt att hålla isär begreppen självkänsla och självförtroende. Självkänsla kan beskrivas som din grundinställning till dig själv och vem du är, vad du tycker om din egen person. Självförtroende kan beskrivas som din tilltro till förmågan att...

    Read more
  • ÅNGEST

    ATT HANTERA OCH MOTVERKA ÅNGEST   Ångest är en känsla av stark oro och rädsla. Alla människor upplever ångest ibland, då det är kroppens sätt att reagera på fara. Ångest fungerar som kroppens alarmsignal och vad som orsakar den är väldigt individuellt. Det kan kännas på olika sätt i...

    Read more