Tags: sömnbesvär

  • SÖMN

    ATT HANTERA SÖMNSVÅRIGHETER FÖR ATT SOVA BÄTTRE   De flesta drabbas av sömnsvårigheter någon gång i livet. Ofta beror det på förändring i dina rutiner, t.ex. ändrat arbetstider eller matrutiner. Du kan också ha svårt att sova om du är orolig, stressad eller om du druckit alkohol. Ibland är...

    Read more