Tags: sömnsvårigheter

  • SÖMN

    ATT HANTERA SÖMNSVÅRIGHETER FÖR ATT SOVA BÄTTRE   De flesta drabbas av sömnsvårigheter någon gång i livet. Ofta beror det på förändring i dina rutiner, t.ex. ändrat arbetstider eller matrutiner. Du kan också ha svårt att sova om du är orolig, stressad eller om du druckit alkohol. Ibland är...

    Read more
  • STRESS

    ATT HANTERA OCH MOTVERKA STRESS Stress på jobbet Stress på jobbet uppstår ofta när du känner högre krav från chefen eller kollegor än vad du kan hantera. Det kan leda till en långvarig stress som till slut kan bli skadlig. Då är det en bra idé att prata med...

    Read more