Tags: tankar

  • SJÄLVKÄNSLA

    VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE?   Det är inte alltid lätt att hålla isär begreppen självkänsla och självförtroende. Självkänsla kan beskrivas som din grundinställning till dig själv och vem du är, vad du tycker om din egen person. Självförtroende kan beskrivas som din tilltro till förmågan att...

    Read more